Πρόσφατες ειδήσεις
Το Τρίτο Πρόγραμμα και η εκπομπή «Σινε-μαγικές περιπλανήσεις» την Τρίτη 26 και την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου στις 5 το απόγευμα, τιμούν την μνήμη του Θόδωρου Αγγελόπουλου.
Στις 24 Ιανουαρίου συμπληρώθηκαν 4 χρόνια από τη νύχτα που ο «ποιητής των εικόνων» του ελληνικού...
Το Τρίτο Πρόγραμμα και η εκπομπή «Σινε-μαγικές περιπλανήσεις» την Τρίτη 26 και την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου στις 5 το απόγευμα, τιμούν την μνήμη του Θόδωρου Αγγελόπουλου.
Στις 24 Ιανουαρίου συμπληρώθηκαν 4 χρόνια από τη νύχτα που ο «ποιητής των εικόνων» του ελληνικού...

Αναλύσεις

> Eπιλεγμένες κριτικές και άρθρα
ΑναπαράστασηMΠΑΚOΓΙΑΝΝOΠOΥΛOΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, «Aναπαράσταση», «Φιλμ», τχ. 21, Δεκέμβριος 1980.
ΑναπαράστασηPΑΦΑΗΛΙΔΗΣ BΑΣΙΛΗΣ, «Aναπαράσταση», «Σύγχρονος Kινηματογράφος», τχ. 3, 1970.
ΑναπαράστασηARECCO SERGIO, «Anaparastassi – Il cinema geologico di Angelopulos», «Filmcritica 28», τχ. 268, Μάιος 1976.
ΑναπαράστασηJAC., «Anaparastasis», «Variety», 12 Δεκεμβρίου 1973.
ΑναπαράστασηPOWELL DILYS, «New Fire from Greece», «The Sunday Times», 9 Nοεμβρίου 1975.
ΑναπαράστασηPRONO F., «Ricostruzione di un delitto», «Cinema Nuovo», τχ. 249, Σεπτέμβριος-Oκτώβριος 1977.
ΑναπαράστασηRENA, «Anaparastassis», «Variety», 11 Nοεμβρίου 1970.
ΑναπαράστασηSEGUIN LOUIS, «Anaparastassi», «Positif», τχ. 129, Iούλιος-Aύγουστος 1971
Οι κυνηγοίBARROT OLIVIER, «Les chasseurs», «Écran», τχ. 15, Nοέμβριος 1977.
Οι κυνηγοίBORY JEAN-LOUIS, «Les chasseurs», «Le Nouvel Observateur», τχ. 656, 6-12 Ioυνίου 1977.
Οι κυνηγοίCUEL FRANÇOIS, «Les chasseurs», «Cinématographe», τχ. 32, Nοέμβριος 1977.
Οι κυνηγοίGRELIER ROBERT, «Les chasseurs», «La Revue du Cinéma/Image et Son», τχ. 322, Nοέμβριος 1977.
Οι κυνηγοίJORDAN ISABELLE, «Le fantôme de l’Αgora», «Positif», τχ. 194, Ioύνιος 1977.
Οι κυνηγοί«Les chasseurs», «Positif», Δεκέμβριος 1977-Ιανουάριος 1978.
Οι κυνηγοίPASSEK JEAN-LOUP, «Les chasseurs: La grande peur des classes dominantes», «Cinéma», τχ. 224-225, Aύγουστος-Σεπτέμβριος 1977.
Οι κυνηγοίSIMSOLO NOηL, «Les chasseurs: Impossible de tricher avec ce film», «Cinéma», τχ. 224-225, Aύγουστος-Σεπτέμβριος 1977.
Οι κυνηγοίWELSH HENRY, «Théo Angelopoulos: à contenu progressiste, à forme novatrice», «Jeune Cinéma», τχ. 107, Δεκέμβριος 1977-Iανουάριος 1978.
Οι κυνηγοίZIMMER CHRISTIAN, «Du sens à déterrer», «Les Temps Modernes», τχ. 380, Μάιος 1978.
Ο ΜεγαλέξαντροςΞΑΝΘOΠOΥΛOΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ, «O Μεγαλέξαντρος – Τραγωδία και μύθος», στο: Sergio Arecco, Θόδωρος Αγγελόπουλος, Ηράκλειτος, Αθήνα 1985.
Ο ΜεγαλέξαντροςΣΑΒΒΑΤΗΣ NΙΚOΣ, «O Mεγαλέξαντρος», «Σύγχρονος Kινηματογράφος», τχ. 26, 1980.
Ο ΜεγαλέξαντροςΣΤΑΜΑΤΙOΥ KΩΣΤΑΣ, «O Mεγαλέξαντρος», «Tα Nέα», 8 Σεπτεμβρίου 1980 και 3 Νοεμβρίου 1980.
Ο ΜεγαλέξαντροςA.M., «Alexandre le Grand», «Les 2 Ecrans», τχ. 28, Nοέμβριος 1980.
Ο ΜεγαλέξαντροςBERGSON PHILIP, «As Long As It Takes», «The Times Literary Supplement», τχ. 12, Δεκέμβριος 1980.
Ο ΜεγαλέξαντροςCARRERE EMMANUEL, «Alexandre le Grand: Ote-toi de mon pouvoir», «Télérama», τχ. 1710, 20 Oκτωβρίου 1980.
Ο ΜεγαλέξαντροςGERVAIS GINETTE, «Alexandre le Grand», «Jeune Cinéma», τχ. 147, Δεκέμβριος 1982-Iανουάριος 1983.
Ο ΜεγαλέξαντροςGIBBS PATRICK, «Englishmen Trapped by Alexander», «The Daily Telegraph», 9 Σεπτεμβρίου 1980.
Ο ΜεγαλέξαντροςJORDAN ISABELLE, «O Megalexandros (Alexandre le Grand)», «Positif», τχ. 237, Δεκέμβριος 1980.
Ο ΜεγαλέξαντροςMALCOLM DEREK, «Pride and prejudice», «The Guardian», 9 Σεπτεμβρίου 1980.
Ο ΜεγαλέξαντροςMEGALOS WILLIAM, «The Filming of O Megalexandros», «The Athenian», Iούλιος 1980.
Ο ΜεγαλέξαντροςMITCHELL TONY, «Animating Dead Space and Dead Time», «Sight and Sound», τχ. 50, Xειμώνας 1980-’81.
Ο ΜεγαλέξαντροςMONTINARO BRIZIO, Diario macedone, Edizioni Il formichiere, Mιλάνο 1980.
Ο ΜεγαλέξαντροςMONTINARO BRIZIO, «Notes sur le tournage d’Alexandre le Grand», «Positif», τχ. 250, Iανουάριος 1982.
Ο ΜεγαλέξαντροςMOSK., «O Megalexandros», «Variety», 17 Σεπτεμβρίου 1980.
Ο ΜεγαλέξαντροςPELLIZZARI LORENZO, «Dal gioco dei tarocchi al gioco del cerchio», «Cinema e cinema», τχ. 25-26, Oκτώβριος-Δεκέμβριος 1980.
Ο ΜεγαλέξαντροςPICCARDI ADRIANO, «O Megalexandros», «Cineforum», τχ. 232, Μάιος 1984.
Ο ΜεγαλέξαντροςRAMASSE FRAN²OIS, «Alexandre le Grand – Le cercle était presque parfait», «Positif», τχ. 262, Δεκέμβριος 1982.
Ο ΜεγαλέξαντροςTESSIER MAX, «Alexandre le Grand», «La Revue du Cinéma/Image et Son/Écran», τχ. 377, Nοέμβριος 1982.
Ο ΜεγαλέξαντροςTORRI BRUNO, «Venezia ’80, sovrano il pressappochismo culturale», «Cinemasessanta», τχ. 136, Nοέμβριος-Δεκέμβριος 1980.
Ο ΜεγαλέξαντροςVERGERIO FLAVIO, «O Megalexandros», «Rivista del Cinematografo», τχ. 53, Nοέμβριος 1980.
Μέρες του ’36ΒΕΛΙΣΣΑΡΙOΥ ΡΕΝΑ, «Μέρες του ’36», «Σύγχρονος Κινηματογράφος», τχ. 24-26, Oκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1972.
Μέρες του ’36ΛΥΓΓOΥΡΗΣ NΙΚOΣ, «Mέρες του ’36», «Σύγχρονος Kινηματογράφος», τχ. 24-26, Oκτώβριος-Nοέμβριος-Δεκέμβριος 1972.
Μέρες του ’36ΜΠΑΚOΓΙΑΝΝOΠOΥΛOΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, «Μέρες του ’36», Χρονικό ’73, 1973
Μέρες του ’36ΣΑΜΑΝΤΑΣ TΕΛΗΣ, «Mέρες του ’36», «Σύγχρονος Kινηματογράφος», τχ. 24-26, Oκτώβριος-Nοέμβριος-Δεκέμβριος 1972.
Μέρες του ’36TΡΙΚOΥΚΗΣ MΑΚΗΣ, «Mπροστά σε μια κλειστή πόρτα», «Φιλμ», τχ. 11, 1976.
Μέρες του ’36CAPDENAC MICHEL, «Jours de ’36», «Écran», τχ. 46, 15 Aπριλίου 1976.
Μέρες του ’36GRANT JACQUES, «Jours de ’36: Comment filmer politique», «Cinéma», τχ. 76, Aπρίλιος 1976.
Μέρες του ’36GREENSPUN ROGER, «New Directors/New Films», «Film Comment», τχ. 10, Σεπτέμβριος-Oκτώβριος 1974.
Μέρες του ’36MAUPIN FRAN²OISE, «Jours de ’36», «La Revue du Cinéma», ôχ. 305, 1976.
Μέρες του ’36PASSEK JEAN-LOUP, «Jours de ’36», «Cinéma ’73», τχ. 177, Ioύνιος 1973.
Μέρες του ’36PRONO F., «Giorni del ’36», «Cinema Nuovo», τχ. 26, Nοέμβριος-Δεκέμβριος 1977.
Μέρες του ’36RENA, «Meres tou ’36», «Variety», 15 Nοεμβρίου 1972.
Μέρες του ’36SAMADAS TELIS, «Jours de ’36», «Travelling», Iανουάριος-Φεβρουάριος 1974.
Μέρες του ’36TOROK JEAN-PAUL, «Le secret derrière la porte (Jours de ’36)», «Positif», τχ. 182, Ioύνιος 1976.
Μια αιωνιότητα και μια μέραΣOΛΔΑΤOΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, στο: Iστορία του Eλληνικού Kινηματογράφου, τόμος Γ, Aιγόκερως, Aθήνα 2000.
Μια αιωνιότητα και μια μέραΣΤΑΘΗ EΙΡΗΝΗ, «H στιγμή υποκλίνεται στο χρόνο», «Eκκεντρικά» (Διμηνιαία έκδοση του EKK), τχ. 1, Nοέμβριος 1998.
Μια αιωνιότητα και μια μέραΣΤΑΘΗ EΙΡΗΝΗ, «Πόσο κρατάει το αύριο», «Kινηματογραφιστής», τχ. 6, Nοέμβριος-Δεκέμβριος 1998.
Μια αιωνιότητα και μια μέραAFFERRANTE MICHELE-FRANCESCO, «Un cinema d’interiorità», στο Arte, Vita e Rappresentazione Cinematografica, Ente dello Spettacolo, Pontificio della Cultura, Pώμη 1999.
Μια αιωνιότητα και μια μέραBERG MATTIAS, «Eternity and a Day», «Filmcritic», Filmkunst Publication, Yearbook 1999-2000.
Μια αιωνιότητα και μια μέραBUACHE FREDDY, «Le passé, le présent, l’avenir», «Le Matin», 1 Νοεμβρίου 1998.
Μια αιωνιότητα και μια μέραCIMENT MICHEL, «L’éternité et un jour», «Positif», τχ. 449-450, Μάιος 1998, και «Positif», τχ. 453, Νοέμβριος 1998.
Μια αιωνιότητα και μια μέραESTιVE MICHEL, « La frontière de la mort, le temps du souvenir», «Études Cinématographiques», τ. 48, 1998.
Μια αιωνιότητα και μια μέραFRODON JEAN-MICHEL, «Théo Angelopoulos sur la rive gauche de l’éternité», «Le Monde», 28 Μαΐου 1998.
Μια αιωνιότητα και μια μέραGAITANO-GONZALEZ NORBERTO, «Quanto dura il domani», στο Arte, Vita e Rappresentazione Cinematografica, Ente dello Spettacolo, Pontificio della Cultura, Pώμη 1999.
Μια αιωνιότητα και μια μέρα«L’éternité et un jour», «La Tribune», 25 Μαΐου 1998.
Μια αιωνιότητα και μια μέρα«L’éternité et un jour de Théo Angelopoulos», «Télérama», 28 Oκτωβρίου 1998.
Μια αιωνιότητα και μια μέραMASSON ALAIN, «L’éternité et un jour – A la liberté et à la langue», «Positif», τχ. 453, Νοέμβριος 1998.
Μια αιωνιότητα και μια μέραMINUCCI PAOLA, «Mια αιωνιότητα και μια μέρα», «Eλευθεροτυπία», 20 Nοεμβρίου 1998.
Μια αιωνιότητα και μια μέραPANTEL MONIQUE, GIANORIO RICHARD, «La guerre du coeur et de la raison», «France-Soir», 25 Μαΐου 1998.
Μια αιωνιότητα και μια μέραROY JEAN, «Une palme d’or incontestable et peu de risques ailleurs», «L’Humanité», 25 Μαΐου 1998.
Μια αιωνιότητα και μια μέραSEGUIN LOUIS, «L’origine de la géographie», «La Quinzaine Littéraire», τχ. 751, Δεκέμβριος 1998.
Μια αιωνιότητα και μια μέραSINISCALCHI CLAUDIO, «Il cinema postideologico di Angelopoulos», στο Arte, Vita e Rappresentazione Cinematografica, Ente dello Spettacolo, Pontificio della Cultura, Pώμη 1999.
Μια αιωνιότητα και μια μέρα«Théo Angelopoulos, L’éternité et un jour», «Le Film Français», 20 Mαΐου 1998.
Μια αιωνιότητα και μια μέρα«Tonino Guerra, poéte-confesseur des cinéastes européens», «Le Monde», 26 Μαΐου 1998.
Ο ΜελισσοκόμοςΚOΛOΒOΣ ΝΙΚOΣ, «O Oδυσσέας στη χώρα των νεφών», Βόλος 2000.
Ο ΜελισσοκόμοςPΑΦΑΗΛΙΔΗΣ BΑΣΙΛΗΣ, «O μελισσοκόμος», στο: Kινηματογραφικά Θέματα, Tόμος 4, Aιγόκερως, Aθήνα 1987.
Ο ΜελισσοκόμοςBASSAN RAPHAηL, «L’apiculteur: Le rendez-vous de Spyros et d’Hades», «La Revue du Cinéma/Image et Son», τχ. 426, Aπρίλιος 1987.
Ο ΜελισσοκόμοςFRENCH PHILIP, «Long and winding road», «The Observer», 10 Iανουαρίου 1988.
Ο ΜελισσοκόμοςJOHNSTONE IAIN, «The Art of Building a Character», «The Sunday Times», 10 Iανουαρίου 1988.
Ο ΜελισσοκόμοςK.B., «The Beekeeper», «Screen International», τχ. 634, 9-16 Iανουαρίου 1988.
Ο ΜελισσοκόμοςMALCOLM DEREK, «The Sting in the Tail», «The Guardian», 7 Iανουαρίου 1988.
Ο ΜελισσοκόμοςMERAT GÉRARD, «L’apiculteur», «Cinéma», τχ. 397, 29 Aπριλίου-5 Mαΐου 1987.
Ο ΜελισσοκόμοςPULLEINE TIM, «The Beekeeper», «Films and Filming», τχ. 400, Iανουάριος 1988.
Ο ΜελισσοκόμοςPULLEINE TIM, «O Melissokomos (The Beekeeper)», «Monthly Film Bulletin», τχ. 55, Iανουάριος 1988.
Ο ΜελισσοκόμοςROBINSON DAVID, «Cracking the Code of Mixed Cultures», «The Times», 5 Σεπτεμβρίου 1986.
Ο ΜελισσοκόμοςROBINSON DAVID, «Age of Innocence and Seduction», «The Times», 7 Iανουαρίου 1988.
Ο ΜελισσοκόμοςRUGGLE WALTER, «Die letzte Reise des Imkers», «Filmbulletin», τχ. 155, Aύγουστος-Σεπτέμβριος 1987.
Ο ΜελισσοκόμοςSABOURAUD FRÉDÉRIC, «Le route des abeilles», «Cahiers du Cinéma», τχ. 394, Aπρίλιος 1987.
Ο ΜελισσοκόμοςSTRAT W., «O Melissokomos», «Variety», 3 Σεπτεμβρίου 1986.
Ο ΜελισσοκόμοςUSHER SHAUN, «The Beekeeper», «The Daily Mail», 8 Iανουαρίου 1988.
Ο ΜελισσοκόμοςWALKER ALEXANDER, «Sting in the Tail», «Evening Standard», 7 Iανουαρίου 1988.
Ο ΜελισσοκόμοςWALTERS MARGARET, «Glad to Be Glum», «The Listener», τχ. 119, 7 Iανουαρίου 1988.
Ο ΘίασοςKOΥΚΙOΣ MΑΝOΛΗΣ, «O θίασος και η Iστορία», «Σύγχρονος Kινηματογράφος», τχ. 8, Nοέμβριος 1976.
Ο ΘίασοςΣΤΑΜΑΤΙOΥ KΩΣΤΑΣ, «O θίασος ή O μύθος του Σισύφου», «Tα Nέα», 13 Oκτωβρίου 1975.
Ο ΘίασοςBIRν YVETTE, «History Becomes Electra», «The Village Voice», τχ. 19, Aπρίλιος 1983.
Ο ΘίασοςBORY JEAN-LOUIS, «Une cornemuse et deux cadavres», «Le Nouvel Observateur», 27 Oκτωβρίου 1975.
Ο ΘίασοςBUACHE FREDDY, «Le voyage des comediens», «Jeune Cinéma», τχ. 88, Iούλιος-Aύγουστος 1975.
Ο ΘίασοςCIMENT MICHEL, «O thiassοs», «Positif», τχ. 171-172, Iούλιος-Aύγουστος 1975.
Ο ΘίασοςDELMAR ROSALIND, «O Thiassos (The Travelling Players)», «Monthly Film Bulletin», τχ. 43, Μάιος 1976.
Ο ΘίασοςEDER RICHARD, «Electra Reflected: The Travelling Players», «The New York Times», 5 Σεπτεμβρίου 1975.
Ο ΘίασοςEDER RICHARD, «O Thiassos (The Travelling Players)», «The New York Times», 10 Aπριλίου 1976.
Ο ΘίασοςELLEY DEREK, «The Travelling Players», «Films and Filming», τχ. 22, Ioύνιος 1976.
Ο ΘίασοςGHEZZI ENRICO, «Non c’è recita senza provvidenza», «Filmcritica», τχ. 276, Σεπτέμβριος 1977.
Ο ΘίασοςGIBBS PATRICK, «O Thiassos», «Τhe Daily Telegraph», 10 Σεπτεμβρίου 1976.
Ο ΘίασοςHOLL., «O Thiassos», «Variety», 4 Ioυνίου 1975.
Ο ΘίασοςHOLLAND BERNARD, «Greek Τhiassos: Electra in Four Hours», «The New York Times», 12 Aπριλίου 1983.
Ο ΘίασοςHORTON ANDREW, «O Thiassos: Not So Much a Film As An Experience», «The Athenian», Δεκέμβριος 1975.
Ο ΘίασοςHORTON ANDREW, «O Thiassos: The Most Original and Important Film of 1975», «Pilgrimage», Aπρίλιος 1976.
Ο ΘίασοςKONING HANS, «O Thiassos», «Film Quarterly», τχ. 30, Άνοιξη 1977.
Ο Θίασος«Le voyage des comédiens», «Jeune Cinéma», τχ. 113, Oκτώβριος 1978.
Ο ΘίασοςMAGNY JOηL, «Le voyage des comédiens», «Téléciné», τχ. 203, Nοέμβριος-Δεκέμβριος 1975.
Ο ΘίασοςMCARTHUR COLIN, «A Generation’s Political Opinions», «Tribune», 28 Oκτωβρίου 1977.
Ο ΘίασοςMILLAR GAVIN, «Liberty and Betrayal», «The Listener», τχ. 96, 16 Σεπτεμβρίου 1976.
Ο ΘίασοςM.T., «Le voyage des comédiens», «Écran», τχ. 41, 15 Nοεμβρίου 1975.
Ο ΘίασοςPAPPAS PETER, «Culture, History and Cinema: A Review of The Travelling Players», «Cinéaste», τχ. 7, Xειμώνας 1976-’77.
Ο ΘίασοςPASSEK JEAN-LOUP, «Le voyage des comédiens: Le récit et le vécu», «Cinéma», τχ. 203, Nοέμβριος 1975.
Ο ΘίασοςPERRY DAVID, «The Travelling Players», «The Spectator», 11 Σεπτεμβρίου 1976.
Ο ΘίασοςROBINSON DAVID, «O Thiassos», «The Times», 10 Σεπτεμβρίου 1976.
Ο ΘίασοςROLLET SYLVIE, «Le voyage des comédiens – L’Histoire est-elle une comédie?», «Positif», τχ. 383, Iανουάριος 1993.
Ο ΘίασοςTARR SUSAN, PROPPE HANS, «The Travelling Players: A Modern Greek Masterpiece», «Jump Cut», τχ. 10/11, Χειμώνας 1976.
Ο Θίασος«The Travelling Players: Τhe Soul of Greece in a Brilliant New Film», «Continental Film Review», τχ. 23, Μάιος 1976.
Ο ΘίασοςWEAVER MARY ANNE, «The Greek Who Filmed His Country’s Tragedy», «The Washington Star», 25 Aπριλίου 1976.
Ο ΘίασοςWILSON DAVID, «The Travelling Players», «Sight and Sound», τχ. 45, Xειμώνας 1975-’76.
Ο ΘίασοςWILSON DAVID, «The Travelling Players: A Historical Guide», «Monthly Film Bulletin», τχ. 43, Μάιος 1976.
Ο ΘίασοςZAMBETTI SANDRO, «Festival & rassegne: Cannes. Dalle alchimie politico-mercantili emerge il rosso della resistenza greca», «Cineforum», τχ. 145, Ioύνιος-Iούλιος 1975.
Ο ΘίασοςZIMMER CHRISTIAN, «Réconnaissances en pays étranger», «Les Temps Modernes», ôχ. 354, Iανουάριος 1976.
Ταξίδι στα ΚύθηραΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ BΑΣΙΛΗΣ, «Tαξίδι στα Kύθηρα», στο: Eλληνικός Kινηματογράφος, Aιγόκερως, Aθήνα 1985.
Ταξίδι στα ΚύθηραALBERA FRANÇOIS, «Pommes rouges et pommes pourries», «Révolution», 15 Mαΐου 1985.
Ταξίδι στα ΚύθηραAMENGUAL BARTHELEMY, «Taxidi sta Kithira», «Positif», τχ. 281-281, Iούλιος-Aύγουστος 1984.
Ταξίδι στα ΚύθηραBIRν YVETTE, «Voyage to Cythera», «Film Quarterly», τχ. 41, Φθινόπωρο 1987.
Ταξίδι στα ΚύθηραBROWN GEORGIA, «Ode on a Grecian Journey», «The Village Voice», 11 Aπριλίου 1989.
Ταξίδι στα ΚύθηραE. ST., «Reise nach Kythera», «Das Fernsehspiel im ZDF», τχ. 46, Σεπτέμβριος-Nοέμβριος 1984.
Ταξίδι στα ΚύθηραESTιVE MICHEL, «Voyage à Cythère», «Esprit», Aπρίλιος 1985.
Ταξίδι στα ΚύθηραKRAL PETR, «Adieu au héros – sur Voyage à Cythère», «Positif», τχ. 288, Φεβρουάριος 1985.
Ταξίδι στα ΚύθηραMAGNY JOηL, «Voyage à Cythère», «Cinéma», τχ. 307-308, Iούλιος-Aύγουστος 1984.
Ταξίδι στα ΚύθηραMARTIN MARCEL, «Voyage à Cythère: L’exil intérieur», «La Revue du Cinéma/Image et Son», τχ. 401, Iανουάριος 1985.
Ταξίδι στα ΚύθηραMURAT PIERRE, «Voyage à Cythère – Le retour du vieil homme», «Télérama», τχ. 1835, 13 Mαΐου 1985.
Ταξίδι στα ΚύθηραREVAULT D’ALLONNES FABRICE, «Le cercle Grec», «Cahiers du Cinéma», τχ. 368, Φεβρουάριος 1985.
Ταξίδι στα ΚύθηραRINALDI GIORGIO, «Taxidi sta Kithira (Viaggio a Citera) di Thodoros Angelopulos», «Cineforum», τχ. 235, Ioύνιος-Iούλιος 1984.
Ταξίδι στα ΚύθηραTARQUI ANNA, «Voyage à Cythère», «Cinéma», τχ. 314, Φεβρουάριος 1985.
Ταξίδι στα ΚύθηραTOURNES ANDRÉE, «Angelopoulos entre réel et imaginaire», «Jeune Cinéma», τχ. 160, Iούλιος-Aύγουστος 1984.
Το βλέμμα του ΟδυσσέαKOΛOΒOΣ NΊΚOΣ, «Θόδωρου Aγγελόπουλου: Tο βλέμμα του Oδυσσέα», «H Λέξη», τχ. 130, Nοέμβριος-Δεκέμβριος 1995.
Το βλέμμα του ΟδυσσέαΠΑΠΑΔOΠOΥΛOΥ MΑΡΙΑ, «Tο βλέμμα του δημιουργού», «Tα Nέα», 29 Mαΐου 1995.
Το βλέμμα του ΟδυσσέαANDREW GEOFF, «Ulysses’ Gaze», «Time Out», τχ. 14-21, Φεβρουάριος 1996.
Το βλέμμα του ΟδυσσέαBROWN GEOFF, «Urban Jungle not for the Tots», «The Times», 15 Φεβρουαρίου 1996.
Το βλέμμα του ΟδυσσέαCARRIιRE CHRISTOPHE, «Le regard d’Ulysse», «Première», Σεπτέμβριος 1995.
Το βλέμμα του ΟδυσσέαFRANCKE LIZZIE, «Greek Tragedy Meets the Road Movie»,«New Statesman and Society», 9 Φεβρουαρίου 1996.
Το βλέμμα του ΟδυσσέαHΑRPE NOηL, «Le regard d’Ulysse – L’exil et le royaume», «Positif», τχ. 415, Σεπτέμβριος 1995.
Το βλέμμα του ΟδυσσέαHORTON ANDREW, «Ulysses’ Gaze», «Cinéaste», τχ. 21, 1996.
Το βλέμμα του ΟδυσσέαKIMBERLEY NICK, «Ulysses’ Gaze / To Vlemma tou Odyssea / Le regard d’Ulysse», «Sight and Sound», τχ. 6, Φεβρουάριος 1996.
Το βλέμμα του ΟδυσσέαMALCOLM DEREK, «History in the Making», «The Guardian», 15 Φεβρουαρίου 1996.
Το βλέμμα του ΟδυσσέαMARS-JONES ADAM, «A Walk on the Blind Side», «The Independent», 15 Φεβρουαρίου 1996.
Το βλέμμα του ΟδυσσέαMARSOLAIS GILLES, «L’apocalypse au quotidien», «24 Images», τχ. 78-79, Σεπτέμβριος-Oκτώβριος 1995.
Το βλέμμα του ΟδυσσέαMIKELIDIS-FENEK NINOS, «To Vlemma tou Odyssea», «European Film Review», τχ. 6, 1995.
Το βλέμμα του ΟδυσσέαPERRY GEORGE, «Ulysses’ Gaze», «The Sunday Times», 18 Φεβρουαρίου 1996.
Το βλέμμα του ΟδυσσέαPIAZZO PHILIPPE, «Le regard d’Ulysse», «Télérama», τχ. 2437, 25 Σεπτεμβρίου 1996.
Το βλέμμα του ΟδυσσέαRÉMY VINCENT, «Le regard d’Ulysse», «Télérama», τχ. 2383, 13 Σεπτεμβρίου 1995.
Το βλέμμα του ΟδυσσέαROLLET SYLVIE, «Le regard d’Ulysse – Un plaidoyer pour l’humanité du cinéma», «Positif», τχ. 415, Σεπτέμβριος 1995.
Το βλέμμα του ΟδυσσέαROMNEY JONATHAN, «Keitel Superb in a Monumental Fable», «The Guardian», 25 Mαΐου 1995.
Το βλέμμα του ΟδυσσέαSTEVENS JULIE, «Ulysses’ Gaze», «Empire«, τχ. 81, Μάιος 1996.
Το βλέμμα του ΟδυσσέαSTIMPSON MANSEL, «Ulysses’ Gaze», «What’s On in London», 14 Φεβρουαρίου 1996.
Το βλέμμα του ΟδυσσέαSTRATTON DAVID, «Ulysses’ Gaze», «Variety», 29 Mαΐου 1995.
Το βλέμμα του ΟδυσσέαVALLETOUX THIERRY, «Le regard d’Ulysse», «Studio 102», Σεπτέμβριος 1995.
Το βλέμμα του ΟδυσσέαWALKER ALEXANDER, «Everyone Is a Hero…», «Evening Standard», 15 Φεβρουαρίου 1996.
Το μετέωρο βήμα του πελαργούΔΑΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, «Eξόριστοι στην κεντρική λεωφόρο», «Tα Nέα», 18 Iανουαρίου 1992.
Το μετέωρο βήμα του πελαργούMΙΚΕΛΙΔΗΣ-ΦΕΝΕΚ NΙΝOΣ, «H μελαγχολία στο τέλος του αιώνα», «Eλευθεροτυπία», 10 Iανουαρίου 1992.
Το μετέωρο βήμα του πελαργούMΠΑΚOΓΙΑΝΝOΠOΥΛOΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, «Mετέωρη ελεγεία στα όρια του αιώνα», «Η Kαθημερινή», 10 Iανουαρίου 1992.
Το μετέωρο βήμα του πελαργούPΑΦΑΗΛΙΔΗΣ BΑΣΙΛΗΣ, «Tο μετέωρο βήμα του πελαργού», «Έθνος», 12 Iανουαρίου 1992.
Το μετέωρο βήμα του πελαργούAUDE FRAN²OIS, «Le pas suspendu de la cigogne, ou: Pourquoi s’évaporer avant la prochaine utopie», «Positif», τχ. 370, Δεκέμβριος 1991.
Το μετέωρο βήμα του πελαργούCARYN JAMES, «Angelopoulos’ Disillusioned Politician», «The New York Times», 23 Σεπτεμβρίου 1991.
Το μετέωρο βήμα του πελαργούCHEVASSU FRAN²OIS, «Le pas suspendu de la cigogne – Mélancolie de fin de siècle», «La Revue du Cinéma», τχ. 477, Δεκέμβριος 1991.
Το μετέωρο βήμα του πελαργούDAHAN ERIC, «Angelopoulos: La politique en suspens», «Libération», 4 Δεκεμβρίου 1991.
Το μετέωρο βήμα του πελαργούDUPONT JOAN, «More Than Ever, Cannes Is Festival», «International Herald Tribune», 10 Mαΐου 1991.
Το μετέωρο βήμα του πελαργούGAUTHIER GUY, «Le pas suspendu de la cigogne», «La Revue du Cinéma», τχ. 473, Iούλιος-Aύγουστος 1991.
Το μετέωρο βήμα του πελαργούGRIVAS ALEXIS, «The Suspended Step of the Stork», «Screen International», τχ. 798, 15-21 Mαΐου 1991.
Το μετέωρο βήμα του πελαργού«Le pas suspendu de la cigogne», «Le Film Français», τχ. 2378, 29 Nοεμβρίου 1991.
Το μετέωρο βήμα του πελαργούMARIOTTI FRANCO, «Il passo sospeso della cicogna», «Cinema d’Oggi», τχ. 27, 10 Ioυνίου 1993.
Το μετέωρο βήμα του πελαργούOSBORNE ROBERT, «Τhe Suspended Step of the Stork», «The Hollywood Reporter», τχ. 317, 21 Mαΐου 1991.
Το μετέωρο βήμα του πελαργούREPETTO MONICA, «Il passo sospeso della cicogna», «Film» (tutti i film della stagione), τχ. 6, Nοέμβριος-Δεκέμβριος 1993.
Το μετέωρο βήμα του πελαργούRUGGLE WALTER, «Der Fundamentalismus kennt nur Grenzen», «Filmbulletin», τχ. 33, Δεκέμβριος 1991.
Το μετέωρο βήμα του πελαργούSTONE JUDY, «Greek Director Takes His Work to the Edge», «The San Francisco Chronicle», 5 Mαΐου 1991.
Το μετέωρο βήμα του πελαργούSTRAT W., «To Meteoro Vima tou Pelargou», «Variety», τχ. 3, Ioύνιος 1991.
Το μετέωρο βήμα του πελαργού«Von Grenzen auf dem Weg nach Hause: Le pas suspendu de la cigogne von Théo Angelopoulos», «Filmbulletin», τχ. 33, Δεκέμβριος 1991.
Τοπίο στην ομίχληBROWN GEORGIA, «Children of Paradise», «The Village Voice», 18 Σεπτεμβρίου 1990.
Τοπίο στην ομίχληCOLDSTREAM JOHN, «Children of the road», «The Daily Telegraph», 15 Ioυνίου 1989.
Τοπίο στην ομίχληGILI JEAN, «Paysage dans le brouillard», «Positif», τχ. 333, 1988.
Τοπίο στην ομίχληFORBES JILL, «Biblical Odyssey: Landscape in the Mist», «Sight and Sound», τχ. 58, Kαλοκαίρι 1989.
Τοπίο στην ομίχληHOLDEN STEPHEN, «Landscape in the Mist», «The New York Times», 14 Σεπτεμβρίου 1990.
Τοπίο στην ομίχληJOHNSTONE IAIN, «Gags and gazpacho», «The Sunday Times», 18 Ioυνίου 1989.
Τοπίο στην ομίχληMARTIN MARCEL, «Paysage dans le brouillard: Bonjour les enfants», «La Revue du Cinéma/Image et Son», τχ. 443, Nοέμβριος 1988.
Τοπίο στην ομίχληNFM, «Landscape in the Mist», «Screen International», τχ. 687, 14-21 Iανουαρίου 1989.
Τοπίο στην ομίχληPYM JOHN, «Landscape in the Mist», «Monthly Film Bulletin», τχ. 56, Aύγουστος 1989.
Τοπίο στην ομίχληROBINSON DAVID, «Business as Usual», «The Times», 15 Ioυνίου 1989.
Τοπίο στην ομίχληRUGGLE WALTER, «Abschied von gestern», «Filmbulletin», τχ. 164, Φεβρουάριος-Μάιος 1989.
Τοπίο στην ομίχληSAWTELL JEFF, «Greek Youths in a Modern Odyssey», «Morning Star», 16 Ioυνίου 1989.
Τοπίο στην ομίχληSTIMPSON MANSEL, «Travelling players», «What’s On in London», 14 Ioυνίου 1989.
Τοπίο στην ομίχληSTRAT W., «Topio stin Omihli», «Variety», τχ. 7, Σεπτέμβριος 1988.
Τοπίο στην ομίχληSTRAUSS FREDERIC, «L’empire de la contemplation», «Cahiers du Cinéma», τχ. 413, Nοέμβριος 1988.
Τοπίο στην ομίχληTOBIN JEAN, «Paysage dans la brouillard», «Positif», τχ. 333, 1988

backtopFacebook