Αναλυτικά στοιχεία ταινίας
Πρόσφατες ειδήσεις
Το Τρίτο Πρόγραμμα και η εκπομπή «Σινε-μαγικές περιπλανήσεις» την Τρίτη 26 και την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου στις 5 το απόγευμα, τιμούν την μνήμη του Θόδωρου Αγγελόπουλου.
Στις 24 Ιανουαρίου συμπληρώθηκαν 4 χρόνια από τη νύχτα που ο «ποιητής των εικόνων» του ελληνικού...
Το Τρίτο Πρόγραμμα και η εκπομπή «Σινε-μαγικές περιπλανήσεις» την Τρίτη 26 και την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου στις 5 το απόγευμα, τιμούν την μνήμη του Θόδωρου Αγγελόπουλου.
Στις 24 Ιανουαρίου συμπληρώθηκαν 4 χρόνια από τη νύχτα που ο «ποιητής των εικόνων» του ελληνικού...

Αναπαράσταση (1970)

Αναλυτικά στοιχεία ταινίας
Βιβλιογραφία
• MΠΑΚOΓΙΑΝΝOΠOΥΛOΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, «Aναπαράσταση», «Φιλμ», τχ. 21, Δεκέμβριος 1980.
• PΑΦΑΗΛΙΔΗΣ BΑΣΙΛΗΣ, «Aναπαράσταση», «Σύγχρονος Kινηματογράφος», τχ. 3, 1970.
• ARECCO SERGIO, «Anaparastassi – Il cinema geologico di Angelopulos», «Filmcritica 28», τχ. 268, Μάιος 1976.
• JAC., «Anaparastasis», «Variety», 12 Δεκεμβρίου 1973.
• POWELL DILYS, «New Fire from Greece», «The Sunday Times», 9 Nοεμβρίου 1975.
• PRONO F., «Ricostruzione di un delitto», «Cinema Nuovo», τχ. 249, Σεπτέμβριος-Oκτώβριος 1977.
• RENA, «Anaparastassis», «Variety», 11 Nοεμβρίου 1970.
• SEGUIN LOUIS, «Anaparastassi», «Positif», τχ. 129, Iούλιος-Aύγουστος 1971

backtopFacebook