Αναλυτικά στοιχεία ταινίας
Πρόσφατες ειδήσεις
Το Τρίτο Πρόγραμμα και η εκπομπή «Σινε-μαγικές περιπλανήσεις» την Τρίτη 26 και την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου στις 5 το απόγευμα, τιμούν την μνήμη του Θόδωρου Αγγελόπουλου.
Στις 24 Ιανουαρίου συμπληρώθηκαν 4 χρόνια από τη νύχτα που ο «ποιητής των εικόνων» του ελληνικού...
Το Τρίτο Πρόγραμμα και η εκπομπή «Σινε-μαγικές περιπλανήσεις» την Τρίτη 26 και την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου στις 5 το απόγευμα, τιμούν την μνήμη του Θόδωρου Αγγελόπουλου.
Στις 24 Ιανουαρίου συμπληρώθηκαν 4 χρόνια από τη νύχτα που ο «ποιητής των εικόνων» του ελληνικού...

Αναπαράσταση (1970)

Αναλυτικά στοιχεία ταινίας
Φωτογραφίες
Η Τούλα Σταθοπούλου με τον Θάνο Γραμμένο στα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
Η Τούλα Σταθοπούλου με τον Θάνο Γραμμένο στα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
Ο Γιάννης Τότσικας στα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
Η Τούλα Σταθοπούλου με τον Πέτρο Χοϊδά και άλλους στα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
Η Τούλα Σταθοπούλου με τον Γιάννη Μπαλάσκα στα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
Η Τούλα Σταθοπούλου με τον Γιάννη Τότσικα στα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
«Ηθοποιοί» στα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
Η Τούλα Σταθοπούλου με τον Θάνο Γραμμένο στα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
«Ηθοποιοί» στα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
Η Τούλα Σταθοπούλου και άλλοι στα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
Η Τούλα Σταθοπούλου με τον Γιάννη Τότσικα στα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
Η Τούλα Σταθοπούλου στα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
Η Τούλα Σταθοπούλου και άλλοι στα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
Ο Γιάννης Τότσικας με τον Πέτρο Χοϊδά στα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
Η Τούλα Σταθοπούλου με τον Γιάννη Τότσικα στα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
Η Τούλα Σταθοπούλου με τον Πέτρο Χοϊδά και άλλους στα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
Η Τούλα Σταθοπούλου με τον Πέτρο Χοϊδά στα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
Ο Γιάννης Τότσικας με τον Πέτρο Χοϊδά στα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
Ο Γιάννης Τότσικας με τον Πέτρο Χοϊδά στα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
Η Τούλα Σταθοπούλου με τον Γιάννη Τότσικα στα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
Η Τούλα Σταθοπούλου με τον Θάνο Γραμμένο στα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
Ο Γιάννης Τότσικας και άλλοι στα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
Η Τούλα Σταθοπούλου στα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
Η Τούλα Σταθοπούλου με τον Γιάννη Τότσικα στα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
Η Τούλα Σταθοπούλου στα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
Η Τούλα Σταθοπούλου με τον Γιάννη Μπαλάσκα στα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
Η Τούλα Σταθοπούλου με τον Γιάννη Μπαλάσκα στα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
Η Τούλα Σταθοπούλου με τον Γιάννη Μπαλάσκα στα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
Η Τούλα Σταθοπούλου με τον Γιάννη Μπαλάσκα στα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
Η Τούλα Σταθοπούλου και άλλοι στα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
Η Τούλα Σταθοπούλου και άλλοι στα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
Η Τούλα Σταθοπούλου με τον Θάνο Γραμμένο στα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
Η Τούλα Σταθοπούλου με τον Θάνο Γραμμένο στα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
Ο Γιάννης Τότσικας και άλλοι στα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
Η Τούλα Σταθοπούλου με τον Γιάννη Τότσικα στα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
Η Τούλα Σταθοπούλου με τον Γιάννη Τότσικα στα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
Η Τούλα Σταθοπούλου με τον Γιάννη Μπαλάσκα στα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
Ο Γιάννης Τότσικας στα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
Η Τούλα Σταθοπούλου στα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
Η Τούλα Σταθοπούλου με τον Γιάννη Τότσικα στα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
Η Τούλα Σταθοπούλου με τον Γιάννη Τότσικα στα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
Η Τούλα Σταθοπούλου και άλλοι στα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
Η Τούλα Σταθοπούλου στα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
Η Τούλα Σταθοπούλου με τον Γιάννη Μπαλάσκα  στα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
Ο Γιάννης Μπαλάσκας με την Μερσούλα Καψάλη στα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
Η Τούλα Σταθοπούλου με τον Μιχάλη Φωτόπουλο και άλλους στα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
Η Τούλα Σταθοπούλου με τον Μιχάλη Φωτόπουλο και άλλους στα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
Η Τούλα Σταθοπούλου στα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
Η Τούλα Σταθοπούλου με τον Θάνο Γραμμένο στα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
Η Τούλα Σταθοπούλου με τον Θάνο Γραμμένο στα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
Η Τούλα Σταθοπούλου με τον Θάνο Γραμμένο στα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
Η Τούλα Σταθοπούλου με τον Θάνο Γραμμένο στα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
Η Τούλα Σταθοπούλου με τον Θάνο Γραμμένο στα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
Η Τούλα Σταθοπούλου με τον Θάνο Γραμμένο στα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
Η Τούλα Σταθοπούλου με τον Πέτρο Χοϊδά και άλλους στα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
Η Τούλα Σταθοπούλου με τον Πέτρο Χοϊδά και άλλους στα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
Η Τούλα Σταθοπούλου με τον Γιάννη Μπαλάσκα  στα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
Ο Γιάννης Τότσικας στα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
Η Τούλα Σταθοπούλου με τον Θάνο Γραμμένο στα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
Η Τούλα Σταθοπούλου με τον Γιάννη Μπαλάσκα στα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
Η Τούλα Σταθοπούλου με τον Γιάννη Μπαλάσκα  στα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
Η Τούλα Σταθοπούλου με τον Πέτρο Χοϊδά και άλλους στα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
«Ηθοποιοί» στα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
Η Τούλα Σταθοπούλου με τον Μιχάλη Φωτόπουλο και άλλους στα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
Η Τούλα Σταθοπούλου στα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
Η Τούλα Σταθοπούλου με τον Γιάννη Τότσικα στα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
Ο Γιάννης Τότσικας στα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
Ο Γιάννης Μπαλάσκας με την Μερσούλα Καψάλη στα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
Ο Γιάννης Τότσικας στα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
Φωτογραφία από τα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
Φωτογραφία από τα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
Ηθοποιοί- βοηθοί του Θόδωρου Αγγελόπουλου στα γυρίσματα ταινίας στην I.D.H.E.C.
Ηθοποιοί- βοηθοί του Θόδωρου Αγγελόπουλου στα γυρίσματα ταινίας στην I.D.H.E.C.
Η Τούλα Σταθοπούλου με τον Γιάννη Τότσικα, τον Πέτρο Χοϊδά και άλλους στα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
Η Τούλα Σταθοπούλου με τον Γιάννη Τότσικα και άλλους στα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
Η Τούλα Σταθοπούλου με τον Γιάννη Τότσικα στα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
Ο Μιχάλης Φωτόπουλος στα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
Η Τούλα Σταθοπούλου στα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
Η Τούλα Σταθοπούλου με τον Γιάννη Τότσικα, τον Πέτρο Χοϊδά και άλλους στα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
Ο Γιάννης Τότσικας στα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
Ο Γιάννης Τότσικας στα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
Φωτογραφία από τα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
Η Τούλα Σταθοπούλου στα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
Ο Γιάννης Τότσικας στα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
Ο Θόδωρος Αγγελόπουλος και άλλοι στα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
Ο Θόδωρος Αγγελόπουλος με τον Γιώργο Αρβανίτη και άλλους στα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
Η Τούλα Σταθοπούλου με τον Γιάννη Τότσικα στα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
Η Τούλα Σταθοπούλου με τον Γιάννη Τότσικα στα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
Η Τούλα Σταθοπούλου με τον Γιάννη Τότσικα στα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
Η Τούλα Σταθοπούλου στα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
Ο Γιάννης Τότσικας στα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
Η Τούλα Σταθοπούλου με τον Γιάννη Τότσικα στα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
Η Τούλα Σταθοπούλου στα γυρίσματα της ταινίας «Αναπαράσταση»
Βρέθηκαν 93 φωτογραφίες
backtopFacebook