Αναλυτικά στοιχεία ταινίας
Πρόσφατες ειδήσεις
Το Τρίτο Πρόγραμμα και η εκπομπή «Σινε-μαγικές περιπλανήσεις» την Τρίτη 26 και την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου στις 5 το απόγευμα, τιμούν την μνήμη του Θόδωρου Αγγελόπουλου.
Στις 24 Ιανουαρίου συμπληρώθηκαν 4 χρόνια από τη νύχτα που ο «ποιητής των εικόνων» του ελληνικού...
Το Τρίτο Πρόγραμμα και η εκπομπή «Σινε-μαγικές περιπλανήσεις» την Τρίτη 26 και την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου στις 5 το απόγευμα, τιμούν την μνήμη του Θόδωρου Αγγελόπουλου.
Στις 24 Ιανουαρίου συμπληρώθηκαν 4 χρόνια από τη νύχτα που ο «ποιητής των εικόνων» του ελληνικού...

Ο Μελισσοκόμος (1986)

Αναλυτικά στοιχεία ταινίας
Βιβλιογραφία
• ΚOΛOΒOΣ ΝΙΚOΣ, «O Oδυσσέας στη χώρα των νεφών», Βόλος 2000.
• PΑΦΑΗΛΙΔΗΣ BΑΣΙΛΗΣ, «O μελισσοκόμος», στο: Kινηματογραφικά Θέματα, Tόμος 4, Aιγόκερως, Aθήνα 1987.
• BASSAN RAPHAηL, «L’apiculteur: Le rendez-vous de Spyros et d’Hades», «La Revue du Cinéma/Image et Son», τχ. 426, Aπρίλιος 1987.
• FRENCH PHILIP, «Long and winding road», «The Observer», 10 Iανουαρίου 1988.
• JOHNSTONE IAIN, «The Art of Building a Character», «The Sunday Times», 10 Iανουαρίου 1988.
• K.B., «The Beekeeper», «Screen International», τχ. 634, 9-16 Iανουαρίου 1988.
• MALCOLM DEREK, «The Sting in the Tail», «The Guardian», 7 Iανουαρίου 1988.
• MERAT GÉRARD, «L’apiculteur», «Cinéma», τχ. 397, 29 Aπριλίου-5 Mαΐου 1987.
• PULLEINE TIM, «The Beekeeper», «Films and Filming», τχ. 400, Iανουάριος 1988.
• PULLEINE TIM, «O Melissokomos (The Beekeeper)», «Monthly Film Bulletin», τχ. 55, Iανουάριος 1988.
• ROBINSON DAVID, «Cracking the Code of Mixed Cultures», «The Times», 5 Σεπτεμβρίου 1986.
• ROBINSON DAVID, «Age of Innocence and Seduction», «The Times», 7 Iανουαρίου 1988.
• RUGGLE WALTER, «Die letzte Reise des Imkers», «Filmbulletin», τχ. 155, Aύγουστος-Σεπτέμβριος 1987.
• SABOURAUD FRÉDÉRIC, «Le route des abeilles», «Cahiers du Cinéma», τχ. 394, Aπρίλιος 1987.
• STRAT W., «O Melissokomos», «Variety», 3 Σεπτεμβρίου 1986.
• USHER SHAUN, «The Beekeeper», «The Daily Mail», 8 Iανουαρίου 1988.
• WALKER ALEXANDER, «Sting in the Tail», «Evening Standard», 7 Iανουαρίου 1988.
• WALTERS MARGARET, «Glad to Be Glum», «The Listener», τχ. 119, 7 Iανουαρίου 1988.

backtopFacebook