Αναλυτικά στοιχεία ταινίας
Πρόσφατες ειδήσεις
Το Τρίτο Πρόγραμμα και η εκπομπή «Σινε-μαγικές περιπλανήσεις» την Τρίτη 26 και την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου στις 5 το απόγευμα, τιμούν την μνήμη του Θόδωρου Αγγελόπουλου.
Στις 24 Ιανουαρίου συμπληρώθηκαν 4 χρόνια από τη νύχτα που ο «ποιητής των εικόνων» του ελληνικού...
Το Τρίτο Πρόγραμμα και η εκπομπή «Σινε-μαγικές περιπλανήσεις» την Τρίτη 26 και την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου στις 5 το απόγευμα, τιμούν την μνήμη του Θόδωρου Αγγελόπουλου.
Στις 24 Ιανουαρίου συμπληρώθηκαν 4 χρόνια από τη νύχτα που ο «ποιητής των εικόνων» του ελληνικού...

Ταξίδι στα Κύθηρα (1984)

Αναλυτικά στοιχεία ταινίας
Βιβλιογραφία
• ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ BΑΣΙΛΗΣ, «Tαξίδι στα Kύθηρα», στο: Eλληνικός Kινηματογράφος, Aιγόκερως, Aθήνα 1985.
• ALBERA FRANÇOIS, «Pommes rouges et pommes pourries», «Révolution», 15 Mαΐου 1985.
• AMENGUAL BARTHELEMY, «Taxidi sta Kithira», «Positif», τχ. 281-281, Iούλιος-Aύγουστος 1984.
• BIRν YVETTE, «Voyage to Cythera», «Film Quarterly», τχ. 41, Φθινόπωρο 1987.
• BROWN GEORGIA, «Ode on a Grecian Journey», «The Village Voice», 11 Aπριλίου 1989.
• E. ST., «Reise nach Kythera», «Das Fernsehspiel im ZDF», τχ. 46, Σεπτέμβριος-Nοέμβριος 1984.
• ESTιVE MICHEL, «Voyage à Cythère», «Esprit», Aπρίλιος 1985.
• KRAL PETR, «Adieu au héros – sur Voyage à Cythère», «Positif», τχ. 288, Φεβρουάριος 1985.
• MAGNY JOηL, «Voyage à Cythère», «Cinéma», τχ. 307-308, Iούλιος-Aύγουστος 1984.
• MARTIN MARCEL, «Voyage à Cythère: L’exil intérieur», «La Revue du Cinéma/Image et Son», τχ. 401, Iανουάριος 1985.
• MURAT PIERRE, «Voyage à Cythère – Le retour du vieil homme», «Télérama», τχ. 1835, 13 Mαΐου 1985.
• REVAULT D’ALLONNES FABRICE, «Le cercle Grec», «Cahiers du Cinéma», τχ. 368, Φεβρουάριος 1985.
• RINALDI GIORGIO, «Taxidi sta Kithira (Viaggio a Citera) di Thodoros Angelopulos», «Cineforum», τχ. 235, Ioύνιος-Iούλιος 1984.
• TARQUI ANNA, «Voyage à Cythère», «Cinéma», τχ. 314, Φεβρουάριος 1985.
• TOURNES ANDRÉE, «Angelopoulos entre réel et imaginaire», «Jeune Cinéma», τχ. 160, Iούλιος-Aύγουστος 1984.

backtopFacebook