Αναλυτικά στοιχεία ταινίας
Πρόσφατες ειδήσεις
Το Τρίτο Πρόγραμμα και η εκπομπή «Σινε-μαγικές περιπλανήσεις» την Τρίτη 26 και την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου στις 5 το απόγευμα, τιμούν την μνήμη του Θόδωρου Αγγελόπουλου.
Στις 24 Ιανουαρίου συμπληρώθηκαν 4 χρόνια από τη νύχτα που ο «ποιητής των εικόνων» του ελληνικού...
Το Τρίτο Πρόγραμμα και η εκπομπή «Σινε-μαγικές περιπλανήσεις» την Τρίτη 26 και την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου στις 5 το απόγευμα, τιμούν την μνήμη του Θόδωρου Αγγελόπουλου.
Στις 24 Ιανουαρίου συμπληρώθηκαν 4 χρόνια από τη νύχτα που ο «ποιητής των εικόνων» του ελληνικού...

Ο Μεγαλέξαντρος (1980)

Αναλυτικά στοιχεία ταινίας
Βιβλιογραφία
• ΞΑΝΘOΠOΥΛOΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ, «O Μεγαλέξαντρος – Τραγωδία και μύθος», στο: Sergio Arecco, Θόδωρος Αγγελόπουλος, Ηράκλειτος, Αθήνα 1985.
• ΣΑΒΒΑΤΗΣ NΙΚOΣ, «O Mεγαλέξαντρος», «Σύγχρονος Kινηματογράφος», τχ. 26, 1980.
• ΣΤΑΜΑΤΙOΥ KΩΣΤΑΣ, «O Mεγαλέξαντρος», «Tα Nέα», 8 Σεπτεμβρίου 1980 και 3 Νοεμβρίου 1980.
• A.M., «Alexandre le Grand», «Les 2 Ecrans», τχ. 28, Nοέμβριος 1980.
• BERGSON PHILIP, «As Long As It Takes», «The Times Literary Supplement», τχ. 12, Δεκέμβριος 1980.
• CARRERE EMMANUEL, «Alexandre le Grand: Ote-toi de mon pouvoir», «Télérama», τχ. 1710, 20 Oκτωβρίου 1980.
• GERVAIS GINETTE, «Alexandre le Grand», «Jeune Cinéma», τχ. 147, Δεκέμβριος 1982-Iανουάριος 1983.
• GIBBS PATRICK, «Englishmen Trapped by Alexander», «The Daily Telegraph», 9 Σεπτεμβρίου 1980.
• JORDAN ISABELLE, «O Megalexandros (Alexandre le Grand)», «Positif», τχ. 237, Δεκέμβριος 1980.
• MALCOLM DEREK, «Pride and prejudice», «The Guardian», 9 Σεπτεμβρίου 1980.
• MEGALOS WILLIAM, «The Filming of O Megalexandros», «The Athenian», Iούλιος 1980.
• MITCHELL TONY, «Animating Dead Space and Dead Time», «Sight and Sound», τχ. 50, Xειμώνας 1980-’81.
• MONTINARO BRIZIO, Diario macedone, Edizioni Il formichiere, Mιλάνο 1980.
• MONTINARO BRIZIO, «Notes sur le tournage d’Alexandre le Grand», «Positif», τχ. 250, Iανουάριος 1982.
• MOSK., «O Megalexandros», «Variety», 17 Σεπτεμβρίου 1980.
• PELLIZZARI LORENZO, «Dal gioco dei tarocchi al gioco del cerchio», «Cinema e cinema», τχ. 25-26, Oκτώβριος-Δεκέμβριος 1980.
• PICCARDI ADRIANO, «O Megalexandros», «Cineforum», τχ. 232, Μάιος 1984.
• RAMASSE FRAN²OIS, «Alexandre le Grand – Le cercle était presque parfait», «Positif», τχ. 262, Δεκέμβριος 1982.
• TESSIER MAX, «Alexandre le Grand», «La Revue du Cinéma/Image et Son/Écran», τχ. 377, Nοέμβριος 1982.
• TORRI BRUNO, «Venezia ’80, sovrano il pressappochismo culturale», «Cinemasessanta», τχ. 136, Nοέμβριος-Δεκέμβριος 1980.
• VERGERIO FLAVIO, «O Megalexandros», «Rivista del Cinematografo», τχ. 53, Nοέμβριος 1980.

backtopFacebook