Αναλυτικά στοιχεία ταινίας
Πρόσφατες ειδήσεις
Το Τρίτο Πρόγραμμα και η εκπομπή «Σινε-μαγικές περιπλανήσεις» την Τρίτη 26 και την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου στις 5 το απόγευμα, τιμούν την μνήμη του Θόδωρου Αγγελόπουλου.
Στις 24 Ιανουαρίου συμπληρώθηκαν 4 χρόνια από τη νύχτα που ο «ποιητής των εικόνων» του ελληνικού...
Το Τρίτο Πρόγραμμα και η εκπομπή «Σινε-μαγικές περιπλανήσεις» την Τρίτη 26 και την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου στις 5 το απόγευμα, τιμούν την μνήμη του Θόδωρου Αγγελόπουλου.
Στις 24 Ιανουαρίου συμπληρώθηκαν 4 χρόνια από τη νύχτα που ο «ποιητής των εικόνων» του ελληνικού...

Ο Θίασος (1974-’75)

Αναλυτικά στοιχεία ταινίας
Φωτογραφίες
Η Εύα Κοταμανίδου και άλλοι στην ταινία «Ο Θίασος»
Η Εύα Κοταμανίδου και άλλοι στην ταινία «Ο Θίασος»
Ο Βαγγέλης Καζάν, η Μαρία Βασιλείου, ο Γιάννης Φύριος, η Αλίκη Γεωργούλη, η Εύα Κοταμανίδου και άλλοι στην ταινία «Ο Θίασος»
Ο Στράτος Παχής στην ταινία «Ο Θίασος»
Φωτογραφία από την ταινία «Ο Θίασος»
Η Εύα Κοταμανίδου, η Μαρία Βασιλείου, ο Γιάννης Φύριος, η Νίνα Παπαζαφειροπούλου και άλλοι στην ταινία «Ο Θίασος»
Η Εύα Κοταμανίδου στην ταινία «Ο Θίασος»
Η Εύα Κοταμανίδου και ο Πέτρος Ζαρκάδης (;)στην ταινία «Ο Θίασος»
Φωτογραφία από την ταινία «Ο Θίασος»
Φωτογραφία από την ταινία «Ο Θίασος»
Φωτογραφία από την ταινία «Ο Θίασος»
Φωτογραφία από την ταινία «Ο Θίασος»
Η Εύα Κοταμανίδου, ο Βαγγέλης Καζάν και άλλοι στην ταινία «Ο Θίασος»
Φωτογραφία από την ταινία «Ο Θίασος»
Φωτογραφία από την ταινία «Ο Θίασος»
Η Αλίκη Γεωργούλη και ο Βαγγέλης Καζάν στην ταινία «Ο Θίασος»
Φωτογραφία από την ταινία «Ο Θίασος»
Ο Βαγγέλης Καζάν και άλλοι στην ταινία «Ο Θίασος»
Φωτογραφία από την ταινία «Ο Θίασος»
Φωτογραφία από την ταινία «Ο Θίασος»
Ο Στράτος Παχής και άλλοι στην ταινία «Ο Θίασος»
Η Εύα Κοταμανίδου, η Μαρία Βασιλείου και ο Κυριάκος Κατριβάνος στην ταινία «Ο Θίασος»
Φωτογραφία από την ταινία «Ο Θίασος»
Φωτογραφία από την ταινία «Ο Θίασος»
Φωτογραφία από την ταινία «Ο Θίασος»
Φωτογραφία από την ταινία «Ο Θίασος»
Η Εύα Κοταμανίδου στην ταινία «Ο Θίασος»
Ο Βαγγέλης Καζάν και άλλοι στην ταινία «Ο Θίασος»
Φωτογραφία από την ταινία «Ο Θίασος»
Φωτογραφία από την ταινία «Ο Θίασος»
Η Εύα Κοταμανίδου και άλλοι στην ταινία «Ο Θίασος»
Φωτογραφία από την ταινία «Ο Θίασος»
Φωτογραφία από την ταινία «Ο Θίασος»
Φωτογραφία από την ταινία «Ο Θίασος»
Φωτογραφία από την ταινία «Ο Θίασος»
Φωτογραφία από την ταινία «Ο Θίασος»
Φωτογραφία από την ταινία «Ο Θίασος»
Η Εύα Κοταμανίδου και άλλοι στην ταινία «Ο Θίασος»
Φωτογραφία από την ταινία «Ο Θίασος»
Φωτογραφία από την ταινία «Ο Θίασος»
Φωτογραφία από την ταινία «Ο Θίασος»
Η Εύα Κοταμανίδου και άλλοι στην ταινία «Ο Θίασος»
Η Εύα Κοταμανίδου, η Μαρία Βασιλείου, ο Κώστας Μανδήλας και στην ταινία «Ο Θίασος»
Φωτογραφία από την ταινία «Ο Θίασος»
Φωτογραφία από την ταινία «Ο Θίασος»
Φωτογραφία από την ταινία «Ο Θίασος»
Φωτογραφία από την ταινία «Ο Θίασος»
Η Εύα Κοταμανίδου και άλλοι στην ταινία «Ο Θίασος»
Η Εύα Κοταμανίδου, ο Βαγγέλης Καζάν, ο Γιάννης Φύριος και άλλοι στην ταινία «Ο Θίασος»
Ο Βαγγέλης Καζάν, η Αλίκη Γεωργούλη, ο Γιάννης Φύριος και άλλοι στην ταινία «Ο Θίασος»
Φωτογραφία από την ταινία «Ο Θίασος»
Η Εύα Κοταμανίδου, η Νίνα Παπαζαφειροπούλου,ο Βαγγέλης Καζάν, η Αλίκη Γεωργούλη, η Μαρία Βασιλείου και ο Γιάννης Φύριος στην ταινία «Ο Θίασος»
Η Εύα Κοταμανίδου, η Αλίκη Γεωργούλη, η Μαρία Βασιλείου, ο Γιάννης Φύριος και άλλοι στην ταινία «Ο Θίασος»
Η Εύα Κοταμανίδου, η Αλίκη Γεωργούλη, η Μαρία Βασιλείου, Βαγγέλης Καζάν και άλλοι στην ταινία «Ο Θίασος»
Φωτογραφία από την ταινία «Ο Θίασος»
Η Εύα Κοταμανίδου στην ταινία «Ο Θίασος»
Φωτογραφία από την ταινία «Ο Θίασος»
Η Εύα Κοταμανίδου, η Μαρία Βασιλείου, ο Γιάννης Φύριος και άλλοι στην ταινία «Ο Θίασος»
Φωτογραφία από την ταινία «Ο Θίασος»
Ο Βαγγέλης Καζάν, η Αλίκη Γεωργούλη ,ο Γιάννης Φύριος και άλλοι στην ταινία «Ο Θίασος»
Η Εύα Κοταμανίδου, ο Στράτος Παχής, η Αλίκη Γεωργούλη, ο Βαγγέλης Καζάν και άλλοι στην ταινία «Ο Θίασος»
Η Εύα Κοταμανίδου, ο Στράτος Παχής, η Αλίκη Γεωργούλη, ο Βαγγέλης Καζάν και άλλοι στην ταινία «Ο Θίασος»
Φωτογραφία από την ταινία «Ο Θίασος»
Φωτογραφία από την ταινία «Ο Θίασος»
Φωτογραφία από την ταινία «Ο Θίασος»
Ο Βαγγέλης Καζάν, η Αλίκη Γεωργούλη, η Εύα Κοταμανίδου, η Μαρία Βασιλείου και άλλοι στην ταινία «Ο Θίασος»
Φωτογραφία από την ταινία «Ο Θίασος»
Ο Βαγγέλης Καζάν, η Αλίκη Γεωργούλη, ο Γιάννης Φύριος, η Μαρία Βασιλείου και άλλοι στην ταινία «Ο Θίασος»
Η Εύα Κοταμανίδου στην ταινία «Ο Θίασος»
Η Εύα Κοταμανίδου, η Νίνα Παπαζαφειροπούλου,ο Βαγγέλης Καζάν, η Αλίκη Γεωργούλη, η Μαρία Βασιλείου και ο Γιάννης Φύριος στην ταινία «Ο Θίασος»
Ο Στράτος Παχής, ο Βαγγέλης Καζάν, η Αλίκη Γεωργούλη και άλλοι στην ταινία «Ο Θίασος»
Η Εύα Κοταμανίδου στην ταινία «Ο Θίασος»
Η Εύα Κοταμανίδου, ο Στράτος Παχής, ο Γιάννης Φύριος και άλλοι στην ταινία «Ο Θίασος»
Φωτογραφία από την ταινία «Ο Θίασος»
Ο Βαγγέλης Καζάν, η Αλίκη Γεωργούλη, ο Γιάννης Φύριος και άλλοι στην ταινία «Ο Θίασος»
Η Εύα Κοταμανίδου, ο Στράτος Παχής, η Αλίκη Γεωργούλη, ο Βαγγέλης Καζάν και άλλοι στην ταινία «Ο Θίασος»
Η Εύα Κοταμανίδου, η Αλίκη Γεωργούλη, ο Βαγγέλης Καζάν και άλλοι στην ταινία «Ο Θίασος»
Η Εύα Κοταμανίδου, ο Στράτος Παχής, η Αλίκη Γεωργούλη, ο Βαγγέλης Καζάν και άλλοι στην ταινία «Ο Θίασος»
Ο Γιάννης Φύριος στην ταινία «Ο Θίασος»
Η Εύα Κοταμανίδου, ο Κυριάκος Κατριβάνος, ο Γιάννης Φύριος και άλλοι στην ταινία «Ο Θίασος»
Φωτογραφία από την ταινία «Ο Θίασος»
Η Εύα Κοταμανίδου, η Αλίκη Γεωργούλη, ο Βαγγέλης Καζάν και άλλοι στην ταινία «Ο Θίασος»
Φωτογραφία από την ταινία «Ο Θίασος»
Βρέθηκαν 83 φωτογραφίες
backtopFacebook