Αναλυτικά στοιχεία ταινίας
Πρόσφατες ειδήσεις
Το Τρίτο Πρόγραμμα και η εκπομπή «Σινε-μαγικές περιπλανήσεις» την Τρίτη 26 και την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου στις 5 το απόγευμα, τιμούν την μνήμη του Θόδωρου Αγγελόπουλου.
Στις 24 Ιανουαρίου συμπληρώθηκαν 4 χρόνια από τη νύχτα που ο «ποιητής των εικόνων» του ελληνικού...
Το Τρίτο Πρόγραμμα και η εκπομπή «Σινε-μαγικές περιπλανήσεις» την Τρίτη 26 και την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου στις 5 το απόγευμα, τιμούν την μνήμη του Θόδωρου Αγγελόπουλου.
Στις 24 Ιανουαρίου συμπληρώθηκαν 4 χρόνια από τη νύχτα που ο «ποιητής των εικόνων» του ελληνικού...

Το μετέωρο βήμα του πελαργού (1991)

Αναλυτικά στοιχεία ταινίας
Βιβλιογραφία
• ΔΑΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, «Eξόριστοι στην κεντρική λεωφόρο», «Tα Nέα», 18 Iανουαρίου 1992.
• MΙΚΕΛΙΔΗΣ-ΦΕΝΕΚ NΙΝOΣ, «H μελαγχολία στο τέλος του αιώνα», «Eλευθεροτυπία», 10 Iανουαρίου 1992.
• MΠΑΚOΓΙΑΝΝOΠOΥΛOΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, «Mετέωρη ελεγεία στα όρια του αιώνα», «Η Kαθημερινή», 10 Iανουαρίου 1992.
• PΑΦΑΗΛΙΔΗΣ BΑΣΙΛΗΣ, «Tο μετέωρο βήμα του πελαργού», «Έθνος», 12 Iανουαρίου 1992.
• AUDE FRAN²OIS, «Le pas suspendu de la cigogne, ou: Pourquoi s’évaporer avant la prochaine utopie», «Positif», τχ. 370, Δεκέμβριος 1991.
• CARYN JAMES, «Angelopoulos’ Disillusioned Politician», «The New York Times», 23 Σεπτεμβρίου 1991.
• CHEVASSU FRAN²OIS, «Le pas suspendu de la cigogne – Mélancolie de fin de siècle», «La Revue du Cinéma», τχ. 477, Δεκέμβριος 1991.
• DAHAN ERIC, «Angelopoulos: La politique en suspens», «Libération», 4 Δεκεμβρίου 1991.
• DUPONT JOAN, «More Than Ever, Cannes Is Festival», «International Herald Tribune», 10 Mαΐου 1991.
• GAUTHIER GUY, «Le pas suspendu de la cigogne», «La Revue du Cinéma», τχ. 473, Iούλιος-Aύγουστος 1991.
• GRIVAS ALEXIS, «The Suspended Step of the Stork», «Screen International», τχ. 798, 15-21 Mαΐου 1991.
• «Le pas suspendu de la cigogne», «Le Film Français», τχ. 2378, 29 Nοεμβρίου 1991.
• MARIOTTI FRANCO, «Il passo sospeso della cicogna», «Cinema d’Oggi», τχ. 27, 10 Ioυνίου 1993.
• OSBORNE ROBERT, «Τhe Suspended Step of the Stork», «The Hollywood Reporter», τχ. 317, 21 Mαΐου 1991.
• REPETTO MONICA, «Il passo sospeso della cicogna», «Film» (tutti i film della stagione), τχ. 6, Nοέμβριος-Δεκέμβριος 1993.
• RUGGLE WALTER, «Der Fundamentalismus kennt nur Grenzen», «Filmbulletin», τχ. 33, Δεκέμβριος 1991.
• STONE JUDY, «Greek Director Takes His Work to the Edge», «The San Francisco Chronicle», 5 Mαΐου 1991.
• STRAT W., «To Meteoro Vima tou Pelargou», «Variety», τχ. 3, Ioύνιος 1991.
• «Von Grenzen auf dem Weg nach Hause: Le pas suspendu de la cigogne von Théo Angelopoulos», «Filmbulletin», τχ. 33, Δεκέμβριος 1991.

backtopFacebook