Θόδωρος Αγγελόπουλος | Εξώφυλλα βιβλίων
/
PAOLA MARIA MINUCCI ( a cura di), Faces - Theo Angelopoulos, Revolver,Bologna, 2004