Θόδωρος Αγγελόπουλος | Εξώφυλλα βιβλίων
/
PRADIP BISMAS, Eternity and Angelopoulos, Rockwell Offset, Kolkata, 2003