Θόδωρος Αγγελόπουλος | Εξώφυλλα βιβλίων
/
AΓΓΕΛOΠOΥΛOΣ ΘOΔΩΡOΣ, 103/4, Aιγόκερως, Aθήνα – τόμος B, 2000