Θόδωρος Αγγελόπουλος | Εξώφυλλα βιβλίων
/
Théo Angelopoulos (επιμ. Estève Michel), «Études Cinématographiques», 142-145, 1985