Θόδωρος Αγγελόπουλος | Εξώφυλλα βιβλίων
/
AA.VV., Viaggio nella Grecia di Theo Angelopoulos. Un cinema tra mito e storia, Comune di Bellinzona, 1990