Θόδωρος Αγγελόπουλος | Εξώφυλλα βιβλίων
/
CIMENT Michel, TIERCHANT Hélène Théo Angelopoulos ; Paris : 1989, Edilig (165 p.)