Θόδωρος Αγγελόπουλος | Εξώφυλλα βιβλίων
/
Theo Angelopoulos, Filmoteca Nacional de Espaňa, 1976