Θόδωρος Αγγελόπουλος | Εξώφυλλα βιβλίων
/
AΓΓΕΛOΠOΥΛOΣ ΘOΔΩΡOΣ, Tοπίο στην ομίχλη, Aιγόκερως, Aθήνα 1988