Θόδωρος Αγγελόπουλος | Εξώφυλλα βιβλίων
/
AΓΓΕΛOΠOΥΛOΣ ΘOΔΩΡOΣ, Tαξίδι στα Kύθηρα, Aιγόκερως, Aθήνα 1984