Θόδωρος Αγγελόπουλος | Εξώφυλλα βιβλίων
/
ANGELOPULOS THEO, La recita (επιμ. Αlberto Barbera, Gianni Volpi), Feltrinelli, Mιλάνο 1977