Θόδωρος Αγγελόπουλος | Εξώφυλλα βιβλίων
/
ANGELOPULOS THEO, La recita, Editori Riuniti, Pώμη 1977