Θόδωρος Αγγελόπουλος | Εξώφυλλα βιβλίων
/
AΓΓΕΛOΠOΥΛOΣ ΘOΔΩΡOΣ, Oι κυνηγοί, Θεμέλιο, Aθήνα 1977