Θόδωρος Αγγελόπουλος | Εξώφυλλα βιβλίων
/
AΓΓΕΛOΠOΥΛOΣ ΘOΔΩΡOΣ, Aναπαράσταση, Θεμέλιο, Aθήνα 1979