Θόδωρος Αγγελόπουλος | Αναπαράσταση(1970) Δημοσιεύματα
«Αναπαράσταση η ταινία που εξέπληξε», Σημερινά 25-9-70
«Αναπαράσταση η ταινία που εξέπληξε», Σημερινά 25-9-70