Θόδωρος Αγγελόπουλος | Αναπαράσταση(1970) Δημοσιεύματα
Ροζίτα Σώκου, Βιώνα Παπαμιχαήλ, [Επί τέλους, η «ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ»], ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ, 17-11-70
Ροζίτα Σώκου, Βιώνα Παπαμιχαήλ, [Επί τέλους, η «ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ»], ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ, 17-11-70