Θόδωρος Αγγελόπουλος | Αναπαράσταση(1970) Δημοσιεύματα
Γ. Κ. Πηλίχος, [Αγγελόπουλος: Να δούμε την πραγματικότητα. Η «Αναπαράσταση», στην διεθνή αγορά.], ΤΑ ΝΕΑ, Φεβρ. 1971
Γ. Κ. Πηλίχος, [Αγγελόπουλος: Να δούμε την πραγματικότητα. Η «Αναπαράσταση», στην διεθνή αγορά.], ΤΑ ΝΕΑ, Φεβρ. 1971