Θόδωρος Αγγελόπουλος | Αναπαράσταση(1970) Δημοσιεύματα
Α. Αλεξάνδρου, [«Αναπαράσταση». Πρώτο βραβείο Υέρ], ΕΠΙΚΑΙΡΑ, 21-27/5/1971
Α. Αλεξάνδρου, [«Αναπαράσταση». Πρώτο βραβείο Υέρ], ΕΠΙΚΑΙΡΑ, 21-27/5/1971