Θόδωρος Αγγελόπουλος | Αναπαράσταση(1970) Δημοσιεύματα
Δ. ΚΑΙΣΗΣ, [« Η Αναπαράσταση»: η πρώτη ενδιαφέρουσα ταινία.]
Δ. ΚΑΙΣΗΣ, [« Η Αναπαράσταση»: η πρώτη ενδιαφέρουσα ταινία.]