Θόδωρος Αγγελόπουλος | Αναπαράσταση(1970) Δημοσιεύματα
Derek Malcolm, « La Crème de la Crème », THE GUARDIAN, 5-11-1971
Derek Malcolm, « La Crème de la Crème », THE GUARDIAN, 5-11-1971