Θόδωρος Αγγελόπουλος | Αναπαράσταση(1970) Δημοσιεύματα
D.T., « Théodore Anghelopoulos: “ Ma “Reconstitution” était double” » NIU MATIN, 26-04-1971
D.T., « Théodore Anghelopoulos: “ Ma “Reconstitution” était double” » NIU MATIN, 26-04-1971