Θόδωρος Αγγελόπουλος | Αναπαράσταση(1970) Δημοσιεύματα
J.M., « La Reconstitution. Enfin un film non politise qui rénove avec un cinéma plus pacifique», REBUPLIQUE
J.M., « La Reconstitution. Enfin un film non politise qui rénove avec un cinéma plus pacifique», REBUPLIQUE « Spectacles. Pas de grand prix aux rencontres d’ hyeres», LE MONDE, 4 mai 1971