Θόδωρος Αγγελόπουλος | Αναπαράσταση(1970) Δημοσιεύματα
Wolfram Schutte, « Zwischer Geplapper und kritischer Aufklarung », FRANKFURTER RUNDSCHAU
Wolfram Schutte, « Zwischer Geplapper und kritischer Aufklarung », FRANKFURTER RUNDSCHAU