Θόδωρος Αγγελόπουλος | Αναπαράσταση(1970) Δημοσιεύματα
Morando Morandini, « “Ossessione” di Visconti rivive in un film greco», IL GIORNO, Venerdi 29 agosto 1975
Morando Morandini, « “Ossessione” di Visconti rivive in un film greco», IL GIORNO, Venerdi 29 agosto 1975