Θόδωρος Αγγελόπουλος | Αναπαράσταση(1970) Δημοσιεύματα
Ag. Sa., «Attravesso una cronaca alle fonti della tragedia », L’UNITA, 5-02-1977
Ag. Sa., «Attravesso una cronaca alle fonti della tragedia », L’UNITA, 5-02-1977