Θόδωρος Αγγελόπουλος | Αναπαράσταση(1970) Δημοσιεύματα
« Il delitto secondo Thodoros il Grande», L’ UNITÀ, 15 Nov. 1985
« Il delitto secondo Thodoros il Grande», L’ UNITÀ, 15 Nov. 1985