Θόδωρος Αγγελόπουλος | Αναπαράσταση(1970) Δημοσιεύματα
Ugo Buzzolan, « La Grecia di Anghelopoulos dolore e speranza d’un popdo», LA STAMPA, Venerdi 15 Novembre 1985
Ugo Buzzolan, « La Grecia di Anghelopoulos dolore e speranza d’un popdo», LA STAMPA, Venerdi 15 Novembre 1985