Θόδωρος Αγγελόπουλος | Αναπαράσταση(1970) Δημοσιεύματα
Tώνης Τσιρμπίνος « Ένας μαχητικός νέος σκηνοθέτης», ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ                              , 18-11-1970
Tώνης Τσιρμπίνος « Ένας μαχητικός νέος σκηνοθέτης», ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ , 18-11-1970