Θόδωρος Αγγελόπουλος | Αναπαράσταση(1970) Δημοσιεύματα
Ρ .Μ, «Μια ταινία-έκπληξη του Θ. Αγγελόπουλου», ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρ. 1970
Ρ .Μ, «Μια ταινία-έκπληξη του Θ. Αγγελόπουλου», ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρ. 1970