Θόδωρος Αγγελόπουλος | Προσωπικές φωτογραφίες
 Ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, Παρίσι 1962
Ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, Παρίσι 1962