Θόδωρος Αγγελόπουλος | Προσωπικές φωτογραφίες
 Ο Θόδωρος Αγγελόπουλος 18 ετών, 1953
Ο Θόδωρος Αγγελόπουλος 18 ετών, 1953